Suomen Virtaustekniikka Oy

Kategoria: Virtausvahvistimet

Teollisuudessa käytetään yleensä joko paineilmaa tai sähköpuhaltimia kohteiden jäähdytykseen. Paineilman käyttäminen voi kuluttaa enemmän energiaa kuin sähköpuhaltimien käyttö. Mutta paineilma jäähdyttää paljon nopeammin, laitteisto vaatii vähemmän tilaa ja laitteistojen hankintakustannukset ovat pienempiä. Nämä ovat paineilman käytön tärkeimpiä etuja. Jäähdyttämisen nopeus ja tehokkuus ovat tärkeitä tekijöitä varsinkin jos tuotteet ovat kalliita ja jos tuotannon läpimenon nopeuttamisella saadaan aikaan merkittäviä säästöjä. Paineilman käytön energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi virtausvahvistimia käyttämällä. Virtausvahvistimet imevät ulkoisen ilman sisään takaosastaan ja paineilman