Suomen Virtaustekniikka Oy

Blog

Teollisuudessa käytetään yleensä joko paineilmaa tai sähköpuhaltimia kohteiden jäähdytykseen. Paineilman käyttäminen voi kuluttaa enemmän energiaa kuin sähköpuhaltimien käyttö. Mutta paineilma jäähdyttää paljon nopeammin, laitteisto vaatii vähemmän tilaa ja laitteistojen hankintakustannukset ovat pienempiä. Nämä ovat paineilman käytön tärkeimpiä etuja. Jäähdyttämisen nopeus ja tehokkuus ovat tärkeitä tekijöitä varsinkin jos tuotteet ovat kalliita ja jos tuotannon läpimenon nopeuttamisella saadaan aikaan merkittäviä säästöjä. Paineilman käytön energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi virtausvahvistimia käyttämällä. Virtausvahvistimet imevät ulkoisen ilman sisään takaosastaan ja paineilman
Vortex-putket tuottavat kylmän ilmavirtauksen normaalista paineilmasta. Kun puhutaan pistejäähdytyksestä, niin silloin tarkoitetaan pientä kohdetta, kohde voi olla halkaisijaltaan noin 5 cm luokkaa. Pistejäähdytystä voidaan tarvita, jos kuumuus jossain kohteessa häiritsee tuotantoa tai jos tuotannon tehokkuutta voidaan parantaa jäähdyttämisen avulla. Pistejäähdytystä voidaan käyttää esimerkiksi poraamisessa, jyrsinnässä ja erilaisissa leikkuusovelluksissa. Eräitä yleisimpiä Vortex-putkien kohteita ovat erilaiset työstökoneiden terät. Perinteisesti näissä kohteissa on käytetty leikkuunesteitä, mutta aina vain enemmän pyritään vähentämään leikkuunesteiden käyttöä. Leikkuunesteet ovat sotkuisia ja kalliita

Älä poista puhallussuuttimia

Posted by MarkoP on  20.5.2022
0
Category: Puhallussuuttimet
Melu on aina ollut ongelmana kun on puhuttu paineilmalla puhaltamisesta. Siksi moni ajatteleekin että tehokkaan paineilmapuhalluksen täytyy tuottaa kovaa ääntä. Toiset jopa poistavat puhallussuuttimet Nex Flow puhalluspistooleista ja olettavat että puhallus tehostuu kun äänitaso nousee. Tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa. Nex Flow puhallussuuttimet on suunniteltu hiljaisiksi ja paineilmapuhalluksen virtausta vahvistaviksi. Kaikki Nex Flow puhallussuuttimet hyödyntävät Coanda-efektiä, jossa puhallukseen otetaan mukaan ulkopuolista ilmaa virtausta vahvistamaan.