Suomen Virtaustekniikka Oy

Paineilman käytön tehostaminen virtausvahvistimilla

Teollisuudessa käytetään yleensä joko paineilmaa tai sähköpuhaltimia kohteiden jäähdytykseen. Paineilman käyttäminen voi kuluttaa enemmän energiaa kuin sähköpuhaltimien käyttö. Mutta paineilma jäähdyttää paljon nopeammin, laitteisto vaatii vähemmän tilaa ja laitteistojen hankintakustannukset ovat pienempiä. Nämä ovat paineilman käytön tärkeimpiä etuja. Jäähdyttämisen nopeus ja tehokkuus ovat tärkeitä tekijöitä varsinkin jos tuotteet ovat kalliita ja jos tuotannon läpimenon nopeuttamisella saadaan aikaan merkittäviä säästöjä.

Paineilman käytön energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi virtausvahvistimia käyttämällä. Virtausvahvistimet imevät ulkoisen ilman sisään takaosastaan ja paineilman avustuksella puhaltavat sen vahvistettuna virtauksena ulos. Virtausvahvistimen vahvistuskertoimella tarkoitetaan sitä kuinka paljon enemmän ilmaa virtaa virtausvahvistimen läpi siihen syötettyyn paineilmaan verrattuna. Virtausvahvistuskerroin kasvaa virtausvahvistimen koon mukana. Suurimmillaan vahvistuskerroin on 16:1, ulostuloltaan 200 mm halkaisijan virtausvahvistimessa. Virtausvahvistimia on saatavana ulostuloltaan 19 mm – 200 mm kokoisina.

https://virtaustekniikka.fi/tuote/virtausvahvistin/