Materialtransport med tryckluft

Tryckluftsdrivna transportörer och ejektorer för att transportera. De använder venturi-principen för att skapa ett högt vakuum för att transportera fast material men även rök och gas. En mycket stor fördel med dessa system är deras kompakta storlek och portabilitet. De har inga rörliga delar och deras flödeshastighet styrs enkelt med en tryckreg...

Tryckluftsdrivna transportörer och ejektorer för att transportera. De använder venturi-principen för att skapa ett högt vakuum för att transportera fast material men även rök och gas. En mycket stor fördel med dessa system är deras kompakta storlek och portabilitet. De har inga rörliga delar och deras flödeshastighet styrs enkelt med en tryckregulator.

Mer

Materialtransport med tryckluft 

Underkategorier

  • Tryckluftsdrivna...

    Nex Flow tryckluftsdrivna ejektorer använder venturi-principen för att skapa ett högt vakuum och ett tillräckligt luftflöde för att transportera material eller rök och gas.

Showing 1 - 4 of 4 items
  • Dubbelverkande – både fyller och tömmer!CAD filer  Prislista

  • Nex Flow Hand Vac tryckluftsdriven handhållen sugpistol som låter dig suga upp smuts eller bearbetningsrester som tex metallspån i maskiner. Med sugpistolen suger du upp resterna till en uppsamlingspåse. Man kan även montera en slang och på så vis transportera avfallet direkt till en behållare. Lätt och enkel att använda. Sugpistolen levereras komplett...

  • Nex Flow Rökgasutsug är ett litet portabelt utsug för lödningsapplikationer och punktsvetsningsoperationer. Utsuget drivs av en tryckluftsdriven ejektor som skapar ett undertryck och suger upp rök och gas och transporterar detta via slang bort från applikationsområdet. Utsuget kräver bara en liten mängd tryckluft och kan vara lättare att använda än dyra,...

  • Nex Flow bottenhålstömmaren för att suga upp tex, bearbetningsrester efter borrning eller fräsning från djupa hål. Bottenhålstömmaren är utformat så att hålet är helt täckt medan komprimerad luft blåses in i hålet genom ett speciellt utformade munstycke och allt material i hålet blåser upp och sugs in i en uppsamlingspåse. På så sätt blåser inget material...

Showing 1 - 4 of 4 items